BG  DE  EN  ES

Цени

 

Устен превод

 

За възложения в областта на устния превод стандартно се изискват основни хонорари. Техният размер е различен в зависомост от критерии като вид на събитието, брой езици и съответно брой преводачи и др. Основният хонорар се начислява за мероприятия с присъствено време за преводачите до  8 часа. За събитие с присъствено време на преводачите до 8 часа са необходими от 1 до 3 пълни работни дни за подготовка. Към цената се добавят разходи за път и - при необходимост - за нощувки.

 

Можете да помогнете на преводачите, като им предоставите своевременно всички документи, отнасящи се до планираното събитие. Такива могат да бъдат програмата, дневният ред на събитието, списък с имената на участниците, презентации, доклади (дори и в незавършен вид или като чернови), специфична, не общодостъпна терминология, която желаете да се използва. Устните преводачи са задължени да спазват строго професионалната тайна по отношение на информацията, до която получават достъп чрез възложението.

 

 

Писмен превод

 

Крайна цена за извършване на писмен превод може да бъде назована, след като клиентът предостави документа или текста на преводача. Цените се определят за брой стандартни редове или думи в текста от целевия език. Един стандартен ред се състои от 55 знака. По брой думи се предлага цена за превод например на таблици в ексел.

 

Клиентитe могат да получат всички видове заверени преводи на документи лично от преводача. Възможно е и да бъдат изпратени с препоръчано писмо по пощата. За пощенски разходи в рамките на Германия се начислява еднократна такса в размер на 5,00 евро. Пощенските разходи за изпращане извън рамките на Германияs могат да са по-високи и подлежат на договаряне в зависимост от държавата, в която клиентът желае да получи превода.

 

Член на Германската асоциация на конферентните преводачи, VKD im BDÜ e.V.

Контакт

Eliza Kalderon, Dr. phil.

 

Телефон (мобилен): +49-174 77 90 698

Телефон (офис): +49-6221-72 86 693

 

Електронен адрес: kontakt@ek-translat.com