BG  DE  EN  ES

Download

Декларация за защита на личните данни

 

Отговорно лице по см. на законите за защита на личните данни, най-вече по см. на Общия регламент за защитата на личните данни (ОРЗД), е:

 

Елица Калдерон

Хилдащрасе 4

69115 Хайделберг

 

Телефон: +49 176 28 78 83 54

Ел. пощаl: kontakt@ek-translat.com

Интернет: www.ek-translat.com

 

Вашите права в качеството Ви на субект на данните (ползвател):

Във всеки един момент имате право да се обърнете се към долу посоченото лице за контакт по личните данни, за да упражните правата си на ползвател:

  • да получите информация за съхранението и обработката на Вашите лични данни, с които разполагаме (чл. 15 ОРЗД),
  • да изискате да се поправят грешки в личните Ви данни, с които разполагаме (чл. 16 ОРЗД),
  • да изискате да бъдат изтрити личните Ви данни, с които разполагаме (чл. 17 ОРЗД),
  • да изискате да бъде ограничена обработката на личните Ви данни, с които разполагаме, в случай че законът не ни позволява да бъдат изтрити (чл. 18 ОРЗД),
  • да отправите възражение срещу обработката на личните Ви данни от нас (чл. 21 ОРЗД) и
  • срещу преносимостта на данните, в случай че сте дали съгласието си за обработка на Вашите данни или сте сключили договор с нас (чл. 20 ОРЗД).

В случай че сте ни дали съгласието си за ползване и обработка на личните Ви данни, имате да право да го оттеглите във всеки един момент, като действието на отмяната е за в бъдеще.

Във всеки един момент имате право да отправите жалба към съответния контролен орган, отговорящ за Вашия или нашия район по регистрация. Ще намерите списък със съответните контролни органи (за организации и фирми извън публичния сектор на територията на Федерална Република Германия) на адрес:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

 

Използване на Google Analytics

 

Вид и цел на обработката на данни:

Настоящата интернет страница използва Google Analytics, инструмент за уеб анализ на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (по-долу: „Google“). Google Analytics използва т. нар. „Cookies“ („бисквитки"), т.е. текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и ни позволяват анализ на използването на интернет страницата ни. Генерираната от бисквитките информация за ползването от Вас на интернет страницата се изпраща и съхранява на сървър на Гугъл, намиращ се в САЩ. Тъй като се активира анонимизиране на IP адреса, IP адресът на ползватели от ЕС и страни от ЕИП се съкращава и едва тогава се изпраща за съхранение на сървъра на Гугъл. Пълният IP адрес се изпраща само в изключителни случаи на сървъра на Гугъл в САЩ и се съкращава там. Гугъл ще използва тази информация по възложение на оператора на настоящата интернет страница с цел да се анализира използването ѝ и да се съставят доклади за активността по същата, а също така и с цел операторът да предлага други услуги, свързани с ползването на настоящата страница или на интернет. Вашият IP адрес, предоставен от браузъра Ви в рамките на Google Analytics, не се свързва от Гугъл с други данни.

Целта на обработката на данни е да се направи анализ на ползването на настоящата интернет страница и да се съставят доклади за активността на по същата. Благодарение на данните за ползването на настоящата страница и на интернет ще се разшири наборът на предлаганите от нас услуги.

 

Законова основа:

 

Обработката на данните се осъществява на основание на дадено от ползвателя съгласие (чл. 6 ал. 1 буква a ОРЗД).

 

Получател:

Получател на данните е Гугъл в качеството си на лице, обработващо възложението. За целта сме сключитили съответен договор за обработка на възложения с Гугъл.

 

Срок на съхранение:

Данните се изтриват веднага след изпълнение на целите, за които са били съхранени.

 

Трансфер към трети страни:

Гугъл обработва Вашите данни в САЩ и се е задължил да спазва изискванията по см. на EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Освен това с Гугъл имаме сключени стандартни клаузи за защита на личните данни за използване на Google Analytics.

 

Предоставянето на личните данни: необходимст или законова изискуемост:

Давайки съгласието си, потребителят доброволно предоставя личните си данни. Несъгласието може да ограничи достъпа до отделни функции по настоящата интернет страница.

 

Отмяна на даденото съгласие:

Чрез съответна настройка на браузъра си имате възможност да предотвратите съхранението на бисквитки; това обаче може да ограничи достъпа Ви до определени функции по страницата. Освен това можете да предотвратите записа и обработката от Гугъл на генерираните чрез използването на бисквитките Ваши данни (включително и на IP адреса Ви), като свалите и инсталирате плъг-ин за браузъра си от следния линк: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

В допълнение или като алтернатива към Browser-Add-On можете да предотвратите проследяването с Google Analytics на страницата ни с клик върху следния линк: diesen Link anklicken. Чрез него на компютъра Ви се инсталира Opt-out-Cookie. Докато тази бисквитка е инсталирана за съответния браузър, тя блокира съхранението на Ваши данни от Google Analytics.

 

Профилиране:

Иструментът за проследяване на Google Analytics дава възможност да се анилизират поведението и интересите на ползвателите на настоящата страница. За тази цел съставяме профил на потребителя под псевдоним.

 

Google AdWords

 

Вид и цел на обработката на данните:

Нашата страница използва Google Conversion-Tracking. Фирмата-оператор на услугате Google AdWords е Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. В случай че сте били препратени към страницата ни от обява в Гугъл, Google Adwords поставя бисквитка на компютъра Ви. Бисквитката се поставя за анализ на поведението на потребителя при посещение на дадена интернет страница (Conversion-Tracking) в момента, в който потребителят кликне върху страницата, която се е появила като обява в Гугъл.

Когато потребителят посещава нашата интернет страница и клика върху подстраниците от менюто и бисквитката все още е с давност, ние и Гугъл получаваме информация за това, че потребителят е кликнал върху обявата и е бил препратен към нашата страница. Всеки клиент на Google AdWords получава собствена бисквитка. По този начин бисквитките не могат да бъдат проследени чрез интернет страниците на AdWords. Получената чрез бисквитка за анализ (Conversion-Cookies) информация служи за съставяне на статистически анализ за клиентите на AdWords, които използват Conversion-Tracking. Клиентите получават информация за об щия брой потребители, посетили страницата им през обява в Гугъл, и препратени към страница с функцията Conversion-Tracking-Tag. Те обаче не получават информация, чрез която да идентифицират отделния потребител.

 

Законова основа:

Използването на Google AdWords и свързания трансфер на данни към Гугъл се осъществяна на основание на даденото от Вас съгласие (чл. 6 ал. 1 буква a ОРЗД).

 

Получател:

При всяко едно посещение на страницата ни Ваши лични данни, включително и IP адресът Ви, се изпращат на Гугъл в САЩ. Тези лични данни се съхраняват от Гугъл. При определени условия Гугъл предоставя тези лични данни, получени чрез технически метод, на трети лица. Нашата фирма не получава информация за ползвателите, чрез която би могла да получи техните лични данни.

 

Срок на съхранение:

Давността на бисквитките изтича в 30дневен срок. Те не се използват за разпознаване на личността на ползвателя.

 

Трансфер към трети страни:

Гугъл обработва Вашите данни в САЩ и се е задължил да спазва изискванията по см. на EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Отмяна на даденото съгласие:

В случай че не желаете да се осъществи анализ (Tracking), можете да откажете използването на бисквитки. Това става чрез настройка на браузъра, която деактивира автоматично всички бисквитки. Също така можете да настроите браузъра си да блокира бисквитки от домейна „googleleadservices.com“.

Молим Ви да имате предвид, че не можете да изтриете бисквитките Opt-out-Cookies, докато не желаете запис на Ваши данни. В случай че сте изтрили бисквитките от браузъра си, трябва да активирате отново съответната бисквитка Opt-out Cookie.

 

Предоставянето на личните данни: необходимст или законова изискуемост:

Давайки съгласието си, потребителят доброволно предоставя личните си данни. Несъгласието може да ограничи достъпа до отделни функции по настоящата интернет страница.

 

Промени в нашите правила за защита на личните данни

 

Запазваме правото си да изменяме и адаптираме настоящата декларация за защита съгл. актуалните изменения в закона или след добавяне на нови или допълнителни услуги. За всяко Ваше посещение на нашата страница важи актуалната декларация за защита на личните данни.

 

Въпроси към лицето, отговорно за защита на личните данни

С въпроси за защитата на личните Ви данни при ползване на настоящата интернет страница можете да се обърнете по електронна поща към: Елица Калдерон. kontakt@ek-translat.com

Настоящата декларация за защита на личните данни беше съставена с генератора на activeMind AG erstellt (Версия 2018-06-22).

 

Член на Германската асоциация на конферентните преводачи, VKD im BDÜ e.V.

Контакт

Eliza Kalderon, Dr. phil.

 

Телефон (мобилен): +49-174 77 90 698

Телефон (офис): +49-6221-72 86 693

 

Електронен адрес: kontakt@ek-translat.com